motorsport-tema-2019.jpg motorsport-mobile-2019.jpg

TOTAL TechNEWS

Predstavujeme nový koncept mazív TOTAL AGRI

agri-traktor-1.jpg

Používanie stále modernejších poľnohospodárskych strojov je neoddeliteľnou súčasťou všetkých odvetví moderného poľnohospodárstva. Hlavne novo vyvíjané typy traktorov, kombajnov, teleskopických a kolesových nakladačov, kosačiek a ďalších strojov na jednej strane výrazne mechanizujú poľnohospodárske činnosti, na strane druhej potom z hľadiska moderných strojných konštrukcií vyžadujú stále vyššie nároky na pozornú údržbu. Petrolejárska a energetická spoločnosť TOTAL preto vyvinula pre poľnohospodárske mechanizmy špeciálny ucelený Koncept TOTAL AGRI, ktorý výrazne podporuje spoľahlivosť a efektivitu prevádzky poľnohospodárskych strojov. Spomínaný koncept stojí na troch základných pilieroch.

1. Špeciálne vyvinutý segment mazív TOTAL AGRI pre poľnohospodárske stroje

Jedná sa hlavne o vysoko výkonné motorové oleje TRACTAGRI, viacúčelové UTTO oleje (Universal Transmission Tractor Oil) rady DYNATRANS MPV, VZ FE pre univerzálne použitie do prevodov a hydraulických okruhov. Ďalej aj o prevodové oleje DYNATRANS DA, HD určené do extrémne zaťažených nápravových prevodov.  

agri-traktor-2.jpg

2. Zvýšenie efektívnosti prevádzky poľnohospodárskych strojov so zameraním na úsporu paliva

Použitím vybraných tzv. ľahkobežných prevádzkových náplní typu FE (Fuel Economy) zo segmentu mazív TOTAL AGRI vo všetkých agregátoch poľnohospodárskych strojov dobre funguje. Ako príklad je možné uviesť moderné syntetické kvapaliny so zníženým vnútorným trením, kedy pri dosiahnutí rovnakého výkonu postačí nižšie množstvo paliva. Pri využití syntetického motorového oleja TRACTAGRI T4R FE 5W-30 resp. TRACTAGRI HDZ FE 10W-30 v spaľovacom motore a súčasne syntetických prevodových olejov (UTTO DYNATRANS VZ FE) je možné docieliť pri prevádzke poľnohospodárskeho stroja v priemere až 3% úsporu paliva.  

agri-anac.jpg

3. Originálny servisný diagnostický systém TOTAL ANAC AGRI vyvinutý na monitorovanie technického stavu prevádzkových náplní poľnohospodárskych strojov. Cieľom je systematické sledovanie technického stavu agregátov stroja na základe interpretácií analýz odoberaných vzoriek olejových náplní z pohonných agregátov vozidiel ako je spaľovací motor, prevody či hydraulické okruhy. Vykonávané analýzy sledujú technický stav jednotlivých kvapalín počas prevádzky a taktiež indikujú technický stav agregátu - vývoj opotrebovania, kontaminácie vodou, nečistotami alebo karbónom. To všetko s cieľom zaznamenať odchýlku, ktorá predchádza vzniku vážnej chyby a poruchy s včasným odporúčaním príslušného servisného zásahu. Aplikácia tohto systému tak minimalizuje prevádzkové a servisné náklady na prevádzkové kilometre resp. prevádzkové hodiny poľnohospodárskeho stroja.    

Záverom môžeme zhrnúť, že vyššie spomínaný Koncept TOTAL AGRI je veľmi účinným nástrojom podporujúcim ľahšiu údržbu stále zložitejších a modernejších poľnohospodárskych strojov. Na jednej strane napomáha účinne zvyšovať spoľahlivosť strojov a na strane druhej znižovať prevádzkové a servisné náklady na ich prevádzku.  

 

Autor: Pavel Růžička, TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA

resizer-video.png